Innehaver: Knut Mellerud, 2485 Rendalen  -  E-mail