AKTIVITETER

Bruksområder, aktiviteter, trening, boforhold og f˘ring.

 

Generelt om malamuten

Bruksområder

Malamuten kan trenes og brukes til det meste man kan tenke seg å trene hunder til.  Man kan trene malamuter til løping ved eller forran sykkel, trekking av barnepulk og annen pulk, snørekjøring, sledekjøring (med 2 eller helst flere), bæring av kløv (etter fylte 2 år) og kjøring med vogn.  De kan trenes til spor- og ettersøkshunder, jakthunder, lydighets-, bruks-, lavinehunder og mye annet.

 

Kennel Igaluk vil understreke at malamuten først og fremst er en arbeidshund (frakthund) med polare egenskaper.  Det vil si at de først og fremst er hunder som bør få anledning til å arbeide og trekke relativt ofte og gjerne tunge lass i sitt eget tempo.  De bør få mange flere turer på vinteren enn på sommeren og gjerne turer hvor man drar nytte av de polare egenskapene ved at hunden lever ute i all slags vær og i alle temperaturer.

 

Tanker om malamutens bruksområder...

(Detaljert informasjon er under utvikling)

Aktiviteter

Hvilke aktiviteter man har med malamutene sine er avhengig av mange ting.  Det er avhengig av hvor man bor (vær og føreforhold), om man har familie, det er avhengig av årstid (kulde/varme), hvor mange malamuter man har og en rekke andre faktorer.  Et fellestrekk for de fleste som kjøper seg malamute er nok at de er glade i å være mye ute på tur, vanlige hverdager og i helger/høytider.

Det kan være viktig å tenke over hvilke aktiviteter man vil holde på med før man går til anskaffelse av sin første malamute og hvis man har en, tenke over hva det har å si for aktivitenene hvis man skaffer seg flere.

Har man en malamute kan man stort sett drive med alle typer aktiviteter untatt å kjøre slede (hvor man for en stor del står bak på meiene).  Skaffer man seg 2 eller flere gir man kanskje avkall på endel aktiviteter det er lett å greie med bare en hund.  Hvis man har flere hunder kan det være vanskelig å gå på lengre turer i fjellet, i alle fall hvis man er alene.

 

Tanker om aktiviteter med malamuten...

(Detaljert informasjon er under utvikling)

 

Anskaffelse av valp

Hva man tenke på før man skaffer seg en malamutevalp

Under denne overskriften tenker jeg å skrive om trening av malamuter fra valpestadiet og frem til trening for forskjellige aktiviteter i voksen alder. 

Trening

Under denne overskriften tenker jeg å skrive om trening av malamuter fra valpestadiet og frem til trening for forskjellige aktiviteter i voksen alder. 

 

Tanker om trening med malamuten...

(Detaljert informasjon er under utvikling)

Utstilling

I Norge er det vanlig at de hundene som vises på utstilling også er de som benyttes aktivt til andre aktiviteter.  Det er ikke vanlig og heller ikke ønskelig at det skal være noe skille mellom bruks- og utstillingshunder.

 

Tanker om malamuten i utstillingsringen...

(Detaljert informasjon er under utvikling)

 

Boforhold og f˘ring 

 

Boforhold

Den beste boformen for en malamute er i en hundegård med eget hundehus, ute hele året.  Man kan gjerne ha den inne på korte eller lengre besøk, men den har det best ute.  Dette er regelen, det finnes alltid unntak.

Planlegging og bygging av hundegård og hundehus bør være unnagjort før man kjøper seg valp slik at valpen kan bo ute fra første natt.  Et godt underlag i hundegården er grov grus av knust fjell (ikke singel).  Tre viktige effekter av riktig underlag i hundegården er god drenering, trening for tredeputer (poter) og lettvint renhold.  Godt underlag i hundehuset er halm eller spon (ikke flis eller tepper).  Filleryer eller tepper med lange fibre er bannlyst som liggeunderlag for valper fordi valpene kan rive dem i stykker og spise dem.  Det samme gjelder valpeleker som kan svelle hvis de blir tygget i stykker og spist.  Hvis man bruker halm eller spon bør dette skiftes ofte, og alltid når det er blitt vått (etter regnvær etc.)  Det bør være netting under helehundegården og gjerne over den delen hvor huset står.  Man bør også sørge for at hundegården er plassert slik at det finnes skygge eller bygge skyggevegger.  Jeg har snekret 10 cm. høye plattformer av plank der huset står slik at hundene kan ligge på den, ved siden av huset.  Plassering av hundegården er viktig.  Den bør ikke plasseres slik at hunden må delta i alt som foregår, men heller ikke slik at den ikke får noen visuell kontakt med resten av familien.  Dette er jo i mange tilfeller et spørsmål om plass. 

Det bør være en generell regel at ingen får gå bort til eller inn til hunden uten at eieren er med.  Jeg tenker både på egne og andres barn og på fremmede.  De fleste aktiviteter som oppstår gjennom nettingen til en hundegård er uønsket.

 

Hjem til hundegården med ny valp...

Kennel Igaluks tegninger og byggebeskrivelse av hundegård og hundehus...

 

 

F÷ring

Noen av malamutens opprinnelige egenskaper er evnene til å nyttiggjøre seg maten og evnen til å spare på energien.  Dette medfører at den generelt trenger mindre mat enn mange andre raser av samme størrelse og vekt, selv om den er like aktiv.

Dette igjen stiller høye krav til at det f˘ret den får må være av høy kvalitet.  Når jeg snakker om høy kvalitet på tørrf˘r mener jeg f˘r med høyt fett og proteininnhold som gir et høyt opptak hos hunden.  Det finnes etterhvert mange f˘rprodusenter som har såkalte 20/30 f˘r i sortimentet sitt (20% fett /30% prot.).  Sammen med den omsettelige energien er dette bare målbare verdier.  I handel kalles disse f˘rtypene gjerne Aktiv, Energy eller Performance.  Det er fortsatt stor forskjell på hvor høyt opptak de forskjellige produsentene greier å få til.  Det finnes mange titalls måter å putte ingredienser av forskjellig kvalitet inn i f˘ret for å få frem de målbare verdiene.  Bare noen produsenter greier å sette sammen et 20/30 f˘r som fungerer tilfredstillende og bare en håndfull greier å komponere et f˘r som fungerer utmerket.  Det er egentlig et spørsmål om pris ! 

 

Uansett hvilken aktivitet man skal bedrive med malamuter er f˘rkvaliteten en viktig del av veien til et godt resultat.  F÷ret er en stor del av grunnlaget for fysisk og psykisk god helse, for hunder som for mennesker.  Det finnes god dokumentasjon for at dårlig eller underernæring i valpetiden aldri kan tas igjen i voksen alder, og det finnes mye dokumentasjon for at fysiske og mentale prestasjoner, både hos mennesker og dyr, er avhengige av god og riktig ernæring.

Hvem har ikke hørt om barn og voksne som blir hyperaktive av sjokolade og sukker.  Hvem har ikke hørt at man lett blir urolig av alt for mye kaffe.

Slik er det også med hundef˘r og hundene.  Ved å bruke tørrf˘r av for dårlig kvalitet kan man risikere dårlig almenn helse, lavere aktivitetslyst, uønsket atferd som stress og nervøsitet og man kan i verste fall risikere å få sykdommer som skyldes feil eller underernæring.

 

 

 

For å få bedre forståelse for hva malamuten krever i matveien kan man godt ta et tilbakeblikk på de opprinnelige forholdene hos Mahlemiut eskimoene.

 

Kennel Igaluk om f˘ring av malamuter...

Kennel Igaluk skriver litt om tørrf˘r...

 

PilOpp.jpg (5763 bytes)         Hjem1.jpg (1023 bytes)