Igaluk utfører design og utvikling av websider på bestilling.

Igaluk bistår også med å finne frem til og søke om eget domene, valg av weblevrandør, leie av webhotell (plass for websider), konfigurering av webhotell og registrering i Brønnøysundregistrene m.m.

Igaluk utvikler sider som kunden kan fortsette å drifte selv med rimelig programvare og lav læreterskel.

Igaluk gir også opplæring i drift av egne websider.

Igaluk tilbyr også design av vignett og logo og produksjon av maler (brev, fax osv.) til foretak.

Se hvilke standard webløsninger Igaluk kan tilby på bestilling.

Se hvilke priser Igaluk kan tilby på design og utvikling av websider.

(Klikk her hvis du ikke har Microsoft Excel installert,

eller hvis Excel arket ikke åpner seg...)

Igaluk utvikler også (flest av) spesialtilpassede websider der kunden bestemmer antall sider, bilder og tekniske effekter.  I prislisten kan man også sette opp eksempler på slike websider.