Velkommen til

Rigmor A. Pettersen og Lill E. Reppens websider.

Vi driver oppdrett av Grønlandshund.

Vi har som ønske og mål med vårt oppdrett å bidra på vår måte til en positiv utviklingen av Grønlandshunden. Dette vil vi gjøre i henhold til rasebeskrivelse og til en hver tid forholde oss til Norsk Polarhundklubb sine regler for avl på rasen.

Sidene ble sist oppdatert 

Med ditt besøk har vi hatt

besøkende på sidene våre.